Kvalitāte

Mēs ticam, ka galvenais lielums, kas definē vērtīgu produktu ir precizitāte . Lai to sasniegtu ir nepieciešams atbilstošs aprīkojums, kas garantē šī lieluma atbilstību prasībām. Tādēļ mērīšanas procesos tiek izmantotas – koordinātu mērīšanas, digitālās dimensiju mērīšanas un virsmas raupjuma noteikšanas iekārtas.

Kvalitāte tiek nodrošināta izmantojot mērīšanas laboratorijas aprīkojumu un mērījumi pēc tiek dokumentēti.  

 • KOORDINĀTU MĒRĪŠANAS IEKĀRTA
 • VIRSMAS RAUPJUMA MĒRĪŠANAS IEKĀRTA
 • URBUMU KALIBRI
 • GALAMĒRI
 • DIGITĀLIE BĪDMĒRI
 • DIGITĀLIE MIKROMETRI
 • DIGITĀLIE INDICATORI
 • VĪTŅU KALIBRI

Ražošanas procesi tiek organizēti lai nodrošinātu maksimālu produktivitāti ar tendenci patstāvīgai uzlabojumu ieviešanai.

 • LEAN metodoloģija
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • 5S standartizēšana
 • FIFO principi
 • KAIZEN
 • SMED
 • TPM (Total Productive Maintenance)